• اولویت های پژوهشی سازمان مالیاتی

    اولویت های پژوهشی سازمان مالیاتی

همایش ملی چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبیر و امید...
27 آبان 1393 08:07 همایش ملی چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبیر و امید

 
تاریخ شروع: سه شنبه 25 آذر 1393
به 25 آذر 1393
: تهران -
بندی: گردشگری
برگزا [ ... ]

اولین همایش بین المللی حسابداری،حسابرسی،مدیریت و اقتصاد...
27 آبان 1393 07:28 اولین همایش بین المللی حسابداری،حسابرسی،مدیریت و اقتصاد

 
تاریخ شروع: شنبه 12 ارديبهشت 1394
ارديبهشت 1394
اصفهان - هتل آسمان
p;[ ... ]

چهارمین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی
27 آبان 1393 07:32 چهارمین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی

 
تاریخ شروع: چهارشنبه 29 بهمن 1393
29 بهمن 1393
ن: تهران -
بندی: مدیریت
> ب [ ... ]

كنفرانس ملی مديريت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی
27 آبان 1393 07:26 كنفرانس ملی مديريت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی

 
تاریخ شروع: پنج شنبه 14 اسفند 1393
14 اسفند 1393
: تربت‌حیدریه - دانشگاه پیام [ ... ]

دیگر کنفرانس ها

::.کلیه حقوق این وب سایت مطلق به پژوهشکده علوم انسانی ایران فردا می باشد.::